Facility Scan

 • Facilitaire inzichten
 • Inzicht op kosten
 • Inzicht op leveranciers

Uw huidige facilitaire situatie onder de loep

Tijdens een Facility Scan nemen wij de huidige facilitaire situatie onder de loep, zowel wat de processen als het budget betreft. Zo scheppen we een kader en randvoorwaarden waarbinnen de facilitaire diensten worden verbeterd.

Stappenplan

De studie gebeurt door een Facility Consultant en dit in alle vertrouwelijkheid.
We nemen de volgende stappen in het proces van onze Facility Scan:

 • Stap 1: Start up meeting: duidelijke scope en verwachtingen vastleggen
 • Stap 2: Site visit van de betrokken locaties
 • Stap 3: Data verzamelen en analyseren
 • Stap 4: Rapport opmaken van de “As Is” situatie
 • Stap 5: Analyse en optimalisatie mogelijkheden naar de toekomst
 • Stap 6: Finaal rapport “To Be” situatie

Resultaten

Als we de huidige situatie volledig in kaart hebben gebracht, bekijken we wat de noden zijn, zoals data voor de toekomst op korte en middellange termijn. Alsook welk traject aan deze noden het best voldoet en welke stappen er dan concreet ondernomen moeten worden. Naast de processen volgt ook een budgetraming van de eventuele nieuwe situatie, die bijdraagt tot de analyse en belangrijk is voor eventuele verdere beslissingen.

Overweeg je een Facility Scan? We bekijken het graag samen met jou.

Facility Scan Siemens

Casestudy Siemens

Eerste gesprekken

Benieuwd hoe we dit concreet aanpakken? Voor onze klant Siemens werkten we een Facility Scan uit waarbij we inzoomden op soft services. Bij de eerste gesprekken bepaalden we samen met Siemens 3 hoofddoelen:

 1. 20% optimalisatie van processen en kosten,
 2. Benchmarking van de operationele kosten en kwaliteit van de dienstverlening,
 3. Vergroten van ownership van alle dienstverleners.

Finaal rapport

Na een degelijke dataverzameling- en analyse schreven we een finaal rapport. Dat eindrapport omvatte uiteindelijk meer dan 30 concrete optimalisatiepistes die bijdragen aan de vooropgestelde doelstellingen. De top 6 van deze pistes lichten we toe in de infographic.

Laat je huidige facilitaire situatie in kaart brengen door Facilicom Solutions en ontdek waar je kan besparen.

Facility Management Informatie Systemen

Een Facility Scan focust zich op verschillende niveau's. Dat kan gaan van kostenstructuren tot het aantal VTE's dat zich voor een specifieke taak inzet. Softwaretools die een facility manager kunnen ondersteunen, mogen we echter niet uit het oog verliezen. Daarom neemt Facilicom Solutions in een Facility Scan ook FMIS, ofwel Facility Management Informatie Systemen, onder de loep. 
In onze whitepaper lees je daar meer over.