Over Facilicom

Facilicom Group bestaat ruim 50 jaar en is gespecialiseerd in het verzorgen van facilitaire diensten. Sinds 2014 is Facilicom Group ook actief in het zorgdomein. Het familiebedrijf met de hoofdvestiging in Schiedam heeft de unieke eigenschap te beschikken over een compleet facilitair portfolio, onderverdeeld in gespecialiseerde divisies. Met bijna 25.000 eigen medewerkers zijn we werkzaam in de sectoren schoonmaak (Gom), beveiliging (Trigion), catering (Food&i), receptie (Facilicom Reception Services) en bieden we integrale facilitaire oplossingen (Facilicom Solutions). Het divisiemodel maakt het mogelijk om kwalitatieve en geïntegreerde oplossingen te bieden. Facilicom Group is actief in Nederland en België.

Bekijk ons verhaal

Geschiedenis

Facilicom, Prorest, catering, One Building Maintenance, OBM, gebouwenonderhoud, Gom, schoonmaak, glaswas, special cleaning, industriële schoonmaak, Facilicom Solutions, facility management, receptiediensten, Trigion, security, beveiliging, bewaking, maincontracting, integrale dienstverlening, facilitaire diensten, facilities, innovaties, Facilicom Nederland, Facilicom Group

In 1966 werd de Gebouwen Onderhoud-Maatschappij, ofwel Gom, door de heer Geurts als handelsonderneming in schoonmaakartikelen opgericht. Nadat in 1972 een contract met de gemeente Rotterdam werd afgesloten voor het schoonmaken van 200 scholen, kreeg Gom vestigingen in Groningen, Utrecht, Amsterdam en Den Haag en maakte hiermee een flinke groeispurt. De omzet was gegroeid tot 10 miljoen gulden (ca. 5 miljoen euro) en na verloop van tijd bleek er ook behoefte aan diensten als schilderwerk, interieurbouw en onderhoud van sanitair. Gom speelde daarop in. 

 

Divisies en vestigingen

De echte uitbreiding kwam in de jaren 1979 tot 1986. De bedrijven Gom Security Services, Gom Tapwacht en Food&i werden opgericht en Breijer werd overgenomen. Door diverse overnames en naamswijzigingen bij de verschillende divisies kwam de organisatie tot de huidige divisies Food&i (horeca & catering), Breijer (bouw en installatie), Facilicom Solutions (main contracting en multiservices), Gom (schoonmaak), Incluzio (zorg en welzijn), Tapwacht (service en techniek) en Trigion (beveiliging). 

In 1974 sloeg Facilicom zijn vleugels uit naar België om hier catering, security, schoonmaak en facility management aan te bieden.

Bedrijfscultuur

Onze cultuur kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van medewerkers en wederzijds respect. In onze cultuur maken we onze kernwaarden waar:

Resultaatgericht

Het functioneren van mensen en processen meten we bij Facilicom aan concrete criteria. Iedereen krijgt duidelijke doelstellingen en wordt geholpen om deze te bereiken. We maken prestaties zoveel mogelijk meetbaar en zichtbaar, zodat medewerkers en klanten ook zelf kunnen toetsen of de doelstellingen worden gehaald. Dit leidt enerzijds tot een effectieve bedrijfsvoering en anderzijds tot transparantie en objectiviteit bij de beoordeling van mensen.
 

Duurzaam

Duurzaam sluit aan bij de langetermijnvisie die Facilicom heeft, de continuïteit van de relaties die we aangaan, de jarenlange ervaring die we hebben, het toekomstgericht denken dat we aanhangen, het MVO-beleid van ons bedrijf en, last but not least, het verantwoordelijkheid nemen voor de wijze waarop we als Facilicom opereren en aanspreekbaar zijn voor hetgeen we doen.

Miniatuurvoorbeeld

Samenwerken

Facilicom beschouwt de divisies niet als op zichzelf staande entiteiten, maar hecht veel waarde aan het feit dat de bedrijven onderling met elkaar verbonden zijn en zich ook verbonden voelen. De bedrijven hebben een gemeenschappelijk gedachtengoed op het gebied van waarden en normen, en op de manier waarop binnen een bedrijf met elkaar wordt samengewerkt. De markten waarin zij opereren, liggen doorgaans naast elkaar zodat er ook inhoudelijk sprake is van veel mogelijkheden tot kennisoverdracht. Steeds vaker staat ook de relatie met de klant in het teken van langdurige wederzijdse samenwerking.

Innovatief

Facilicom wil voorop lopen met het introduceren van nieuwe diensten en concepten.
We stimuleren medewerkers om de marktontwikkelingen alert te volgen en stellen middelen ter beschikking om nieuwe initiatieven en ideeën verder uit te werken of op te starten. Waar nodig zal Facilicom participeren in joint ventures of andere samenwerkingsverbanden. Als Facilicom nieuwe activiteiten start, krijgen die buiten de structuren van Facilicom de ruimte om zich te ontwikkelen. Op het moment dat zij de pioniersfase door zijn, krijgen zij een definitieve plaats binnen de structuur van de organisatie. Daarnaast werken wij continu aan het vernieuwen van onze werkmethodieken.

Meer lezen over onze innovaties

Miniatuurvoorbeeld

Klantgerichtheid

Klantgerichtheid betekent voor ons co-creatie, partnership en transparantie, initiatief nemen, willen vernieuwen en innovatie, betrokkenheid, flexibiliteit en maatwerk. Dat begint met naar u te luisteren: weten wat u beweegt, helpt ons om onze dienstverlening te optimaliseren. Klantgerichtheid is wat ons betreft een continu proces.
 

Hospitality

Facilicom onderscheidt zich al jaren met operational excellence. Met andere woorden maximaliseren we de operationele winst; door enerzijds de kosten zo laag mogelijk te krijgen en anderzijds zoveel mogelijk waarde toe te voegen. Daarnaast vragen klanten tegenwoordig om gastheerschap. Daarom is Facilicom al in 2011 begonnen met het invoeren van hospitality. 

Facilicom wil de verwachtingen bij u als opdrachtgever en bij uw medewerkers, klanten, bezoekers en gasten voortdurend overtreffen. Wij weten namelijk dat facilitaire dienstverlening een belangrijke bijdrage kan leveren aan de performance en het commerciële succes van uw organisatie. Als uw medewerkers zich welkom voelen, zijn ze tevreden en zullen ze beter presteren. Als uw klanten, bezoekers en gasten regelmatig wow-momenten ervaren, zijn ze loyaler en zullen ze eerder geneigd zijn meer te besteden. Dat vraagt om meer dan alleen vakmanschap, service en gastvrijheid. Dat vraagt om hospitality